آموزش صافکاری بدنه خودرو

آموزش صافکاری

  • آموزش کار با میله های صافکاری :

در قسمت کار با میله های صافکاری طریقه استفاده در پشت کار نیشگیری و در آوردن پستی بلندی ها از پشت کار و بدنه آموزش داده میشود.

  • کار با پکیج ابزار چسبی که شامل انواع سمبه های نیشگیری و ضربه زن‌ها و انبرهای کشنده و لوازم چسبی هستند :

نحوه استفاده از این ابزار از روی کار یا بدنه بوده و بدون نیاز به شکافتن کلاف یا رو دری ها و استفاده از مشتی و قالب تنه به صورت کاملا بیرنگ آموزش داده میشود.

  • آموزش کار با نور مخصوص صافکاری :

نحوه تاباندن نور در بهترین زاویه جهت رویت نیش کار و تنظیم ابزار جهت نیشگیری آموزش داده میشود.

  • آموزش کار با انواع لوازم جانبی و پایه کاپوت :

این قسمت استفاده از لوازم اضافی جهت بهره وری بیشتر از میله های صافکاری

  • آموزش کار با دستگاه هاتباکس :

این دستگاه برای رفع اثرات تگرگ و گودی های کوچک در قسمت های نرم بدنه مورد استفاده قرار میگیرد که متاسفانه در بازار به نام ابزار لیزری معروف شده

  •  کار دستگاه نقطه جوش مخصوص صافکاری:

این دستگاه برای صافکاری رنگ دار استفاده میشود که خود این دستگاه ملهقات فراوانی دارد

که در مجموعه مکانیک سازان تمام این ملهقات در هر دو محصول ایرانی و خارجی آموزش داده میشود

و مقایسه کاملی بین هر دو کیفیت موجود در بازار به هنرجویان آموزش داده میشود

روابط عمومی آموزشگاه مکانیک سازان
ارسال دیدگاه